7 dôvodov, prečo si vybrať Montessori

Metóda Márie Montessori je ucelený vzdelávací koncept vytvorený na základe hĺbkového pozorovania detí, pričom reflektuje aktuálne vývinové potreby každého jednotlivca a ponúka mu jedinečný priestor pre rozvoj jeho osobnosti. Výhodou tejto metódy je aj to, že zatiaľ čo Montessori školy s príslušnou akreditáciou zabezpečujú formálne vzdelávanie, veľa jej prvkov môžeme využívať aj v pohodlí nášho domova. Možno si netrúfnete na skladanie binomickej kocky s vašim dieťaťom, ale stačí chvíľa pozorovania a určite nájdete spôsob, ako priniesť niektoré princípy aj k Vám.

  1. TRADÍCIA

Tak ako móda, stravovanie či interiérový dizajn, aj vzdelávanie podlieha rôznym trendom. Školy sa snažia držať krok s dobou a tak ozvláštňujú vzdelávací proces o nové, interaktívne a zábavné formy vyučovania. Tie ale časom tzv. vyjdú z módy a nahradia ich novšie a ešte zábavnejšie. Naproti tomu využívajú Montessori školy ucelený vzdelávací prístup a pomôcky, ktorých kvalita a aktuálnosť je neustále overovaná už viac ako sto rokov. Táto metóda je efektívna bez ohľadu na socioekonomický status detí, na to, v akej krajine sa praktizuje a či je aplikovaná v súkromných alebo verejných školách. Tento ucelený vzdelávací model, ktorý vytvorila Mária Montessori pred viac než storočím, je určený pre všetky deti dnes a nepochybne tu bude vo svojej nadčasovej podobe aj pre deti našich detí.

2. NEZÁVISLOSŤ

Od vstupnej chodby, cez toalety až po jedáleň či triedu je prostredie zariadené , aby sa v ňom dieťa mohlo zaobísť bez pomoci dospelej osoby. Nie len Mária Montessori si všimla, že deti milujú nezávislosť. Radi sa o seba a o svoje prostredie starajú samostatne, radi si pripravujú niečo pod zub, varia, polievajú kvety, upratujú s pomôckami prispôsobenými ich veľkosti, umývajú riad v dreze, ktorý majú vo svojej výške atď. Aby sme podporili detskú túžbu po nezávislosti a rozvinuli v deťoch pocit vlastnej kompetentnosti, poskytujeme im priestor a pomôcky šité na mieru. Väčšina Montessori didaktických pomôcok je tiež vymyslená tak, aby dieťa upozornila na prípadnú chybu. Dieťa sa tak vyhne kontrole a hodnoteniu učiteľa, ktoré by boli pre jeho postoj k činnosti kontraproduktívne. Upozornenie na chybu, ktoré poskytuje materiál a nie kritický učiteľ, vedie dieťa k dobrovoľnému opakovaniu cvičenia a hľadaniu správneho riešenia bez pocitu, ktorý vyvoláva negatívne hodnotenie. Dieťa je schopné vyriešiť problém bez učiteľa – je nezávislé, buduje si tak sebadôveru, analytické myslenie a má pocit zadosťučinenia, ktorý prináša úspešne dokončená práca aj v prípade, ak na jej začiatku boli chyby.

3. KONTEXT A PRAX

Myslíte si, že deti zabudnú skôr namemorované fakty alebo odskúšané praktické aktivity, ktoré si môžu chytiť a spoznávať v súvislostiach? Častokrát vyžadujeme od detí, aby rozumeli rôznym zložitým matematickým operáciám, učíme ich používať rôzne akronymy a mnemotechnické pomôcky bez toho, aby sme im vysvetlili prečo a ako sme k takémuto spôsobu dospeli a prečo je vôbec dôležité to vedieť. Montessoriovské metódy umožňujú deťom pochopiť a zažiť aj abstraktné koncepty v praxi. Jedným príkladom za všetky je tzv. Binomická kocka, ktorá zhmotňuje matematickú vetu (a+b)3, teda vzorec na výpočet objemu, a tiež vzorec pre obsah jednej strany (a+b)2. Je to jeden z tých Montessori materiálov, ktoré dokážu deťom sprostredkovať konkrétny zážitok z matematických vzorcov bez toho, aby o tom vôbec vedeli a vytvoriť tak most medzi konkrétnym a abstraktným myslením.

4. INDIVIDUALITA

Každý z nás jedinečný a neopakovateľný. Každý má talent na niečo iné a tiež potrebuje iný čas a tempo pri zvládaní nových vecí aj každodenných aktivít. Prostredie v montessori triedach umožňuje individuálny prístup k potrebám každého dieťaťa. Ponúka širokú škálu aktivít pre tých najmenších, ktorých priťahujú viac zmyslové a praktické aktivity. Zároveň dokáže uspokojiť túžbu 4-5 ročných detí spoznávať písmená a učiť sa skladať z nich slová či pracovať so špecifickým materiálom určeným na učenie matematiky. Poskytuje tiež dostatok priestoru nováčikom pri adaptácii, uspokojuje potrebu samostatnosti a vlastnej kompetencie tým, že dáva deťom k dispozícii všetko, čo potrebujú pri starostlivosti o seba a svoje prostredie. V neposlednom rade dáva dostatočný priestor každému, aby napĺňal svoje aktuálne potreby v tempe, ktoré mu práve vyhovuje.

5. SPOLUPRÁCA

Môže sa zdať, že v porovnaní s predošlým bodom ide o presný opak a nie je možné tieto dva body zlúčiť. Prečo by sme však nemohli v deťoch podporovať ich jedinečnosť a zároveň ich učiť o jedinečnosti tých druhých a ukázať im tak spôsob, ako môžu situácie riešiť spoločne? Triedy v montessori zariadeniach im poskytujú ideálne podmienky, keďže okrem iných benefitov fungujú v tzv. trojročiach a sú zložené z vekovo rozdielnych detí. Zažijú si tak pozíciu benjamínka, ktorý ešte potrebuje asistenciu okolia a neskôr vyrastú do roly tých skúsenejších a môžu tak mladším odovzdať práve to, čo sa naučili.

6. VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA

Žiadna vidina dobrej známky či pochvaly nedokáže naštartovať tak, ako naše vnútorné chcenie. Ak nám niečo prináša potešenie, baví nás to a cítime sa pri tom dobre, nepotrebujeme už žiadnu odmenu, či človeka, ktorý nás bude do aktivity nútiť. Deti v montessori triedach sú od začiatku vedené k tomu, aby samé robili rozhodnutia týkajúce sa ich aktivít a samozrejme niesli za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Ak sa napríklad rozhodnú, že sa nezúčastnia elipsy /forma komunitného kruhu/, je to ich slobodné rozhodnutie, ktorého následkom je, že sa napr. nemôžu vyjadrovať k preberanej téme. Je v poriadku, ak chcú dnes sedieť v úzadí a iba pasívne sledovať dianie, rovnako ako je v poriadku, že sa zapoja a zaujmú miesto na elipse. U starších detí býva zvykom plánovanie učebných cieľov spolu s učiteľom, čo dáva žiakom pocit, že majú kontrolu nad tým, kedy sa čomu venujú a prijímajú tak svoj diel zodpovednosti za plnenie týchto cieľov.

7. ŠKOLA HROU

Učenie prebieha neustále. Nie je to len to, čo sa deje keď učiteľ stojí pred tabuľou a prednáša, je to neustály proces, ktorý sa deje bez ohľadu na to či sme vonku v prírode, v šatni, pri obede, či si čítame knihu alebo pečieme koláč. Každá naša každodenná aktivita v sebe skrýva veľa príležitostí pre učenie. Výhodou montessori metódy je, že dokáže hravou formou, cez špeciálne navrhnuté pomôcky, sprostredkovať aj abstraktné alebo ťažšie uchopiteľné javy. Príkladom je už spomínaná binomická kocka alebo taká ružová veža, pomocou ktorej spoznávajú deti koncept objemu resp. veľkosti, červené tyče, perlový materiál, šmirgľové písmená, seguinove tabuľky atď.