Aktualizácia 2024 – Aj Vaše 2% môžu zavážiť

Aj tento rok máte možnosť priamo priložiť ruku k dielu a podporiť naše OZ poukázaním 2% z vašich daní, ktoré využijeme na doplnenie a rozšírenie pomôcok a vybavenia pre vzdelávanie, aby sme aj naďalej ostali sto percentne verní montessori pedagogike.

Ak ste ZAMESTNANEC:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára 2023, na základe neho Vám zamestnávateľ vystaví POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI.
  2. Vyplňte svoje údaje vo VYHLÁSENÍ .
  3. Vyplnené VYHLÁSENIE pošlite spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE (to Vám vystaví zamestnávateľ) na daňový úrad, podľa miesta vášho trvalého pobytu, do 30. apríla 2024 alebo tieto 2 dokumenty doručte nám a my ich odovzdáme príslušným úradom.

Tento rok máme opäť možnosť dozvedieť sa, kto nám venoval 2 % z dane. Budeme veľmi radi, ak označíte krížikom políčko v spodnej časti VYHLÁSENIA na druhej strane a my sa o vašej podpore dozvieme.

Predvyplnené vyhlásenie a potvrdenie si môžete stiahnuť TU a TU.

Ak ste PODNIKATELIA (PRÁVNICKA OSOBA):

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

  1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  2. Učite výšku poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

IČO/SID: 51762412
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: Montessori cesta, o.z.
Ulica: Bernolákova 
Číslo: 6525/17
PSČ: 080 01 
Obec: Prešov

4. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektornického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2024.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 

ĎAKUJEME