Naša spolupráca

Už viac ako 10 rokov pracujeme s deťmi a ich rodičmi, aby sme im pomohli na ich jedinečnej ceste životom. Počas nášho pôsobenia v materskom centre Emerka, v domove na pol ceste vo Varhaňovciach a v našej materskej škole Montessori cesta, sme dali možnosť viacerým inštitúciam i jednotlivcom, aby nahliadli do fungovania nášho zariadenia v praxi. O naše know-how a skúsenosti sme sa podelili s učiteľmi aj žiakmi SOŠ Pedagogickej v Prešove, s učiteľmi z celého Prešova v rámci metodického dňa, so študentami Prešovskej univerzity pri praxi a konzuláciách bakalárskych či diplomových prác, ale aj so širokou odbornou a laickou verejnosťou formou prednášok a workshopov.

V nastolenom trende chceme naďalej pokračovať a stať sa “tréningovým strediskom” pre všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť svoje pedagogické skúsenosti či načerpať inšpiráciu a obohatiť vlastné pedagogické postupy.

Veľmi nás teší obojstranná spokojnosť zo spolupráce a preto sa s Vami radi podelíme o spätnú väzbu, ktorú sme obdržali po spolupáci s SOŠ pedagogickou v Prešove:

Milá p. Hamráčková

Spoluprácu s Vašou organizáciou a MŠ hodnotíme veľmi pozitívne. Komunikácia s p. riaditeľkou Fudalyovou je určite prínosom pre mňa aj pre našich študentov.

Oceňujem možnosť toľkých exkurzií na Vašej škole (myslím, že v novembri). Tým, že sme nechceli narušiť priebeh dňa, rozdelili sme žiakov na tri skupiny. Uvedomujem si, že to nemuselo byť. Nebolo to bežné riešenie a práve preto si vážime spoluprácu s pani riaditeľkou a všetkými ostatnými zainteresovanými.   

Žiaci mali možnosť byť v triede Montessori, priamo pri deťoch, komunikovať s nimi. Pozorovali spôsob hry a komunikácie detí medzi sebou, učiteliek a detí. Bolo pre nich prekvapením, aký kľud je v triede. Páčilo sa im, že si deti môžu sami pripraviť jedlo, že vidia tetu kuchárku, ktorá je milá a trpezlivo tiež vysvetľuje, čo robí.

Názory žiakov, ktorí porovnávali režim dňa v bežnej MŠ a režim u Vás sa tiež rôznili. Niektorých to upútalo veľmi, niektorým sa to tiež nepáčilo. Vyjadrili myšlienku, že ideálne by bolo aplikovať metodiku Montessori do bežnej MŠ prístup učiteliek k deťom, vysvetľovanie, riešenie konfliktov, možnosť pracovať s reálnymi vecami v teréne.

S istotou môžem povedať, že sme mnohých motivovali ku premyslenej práci s deťmi. Z vyjadrení žiakov dedukujem, že vidieť je stokrát viac ako počuť.

P. Fudalyová na môj podnet spolupracovala veľmi aktívne, ochotne a naplno ako školiteľ praktickej časti. Za to jej Ďakujem.

Vyzerá to jednostranne, no napriek tomu dúfam, že spolupráca s Vami bude naďalej možná a že aj my budeme v budúcnosti nejako môcť byť nápomocní Vám.

S úctou

Zuzana Kolpáková