Nie sme v tom sami

V rámci našej iniciatívy za podporu alternatívneho vzdelávania v meste Prešov sa obraciame na známe i menej známe osobnosti z oblasti verejného či akademického života v Prešove, ale aj mimo neho. Veľmi sa tešíme z veľkého počtu pozitívnych správ od ľudí a inštitúcií, ktorým vzdelávanie nie je ľahostajné. Pozrite sa spolu s nami na tých, ktorých táto myšlienka oslovila a prečítajte si ich krátke vyjadrenia.

Katarína Koščová /speváčka/

Zdroj: FB Katarína Koščová

“Alternatívny prístup k vzdelaniu je legitímnym postojom a jeho tradícia a výsledky sú potvrdené desaťročiami praxe. Myslím si, že Prešov ako krajské mesto trošku v tejto tradícii zaostáva a keďže mám sama syna v jedinej alternatívnej prešovskej škole a s výsledkami a prístupom sme nesmierne spokojní, bolo by skvelé, ak by takéto možnosti malo viacero detí. Najmä, keď už navštevujú škôlky, ktoré ich na tento typ vzdelávania pripravujú. Je množstvo detí, ktoré v klasickom školskom systéme neprospievajú, no v alternatívnom procese edukácie im to ide omnoho lepšie. A je množstvo deti, ktorým oveľa viac vyhovuje klasický systém, ale práve v tom by malo byť čaro vzdelávania. Vedieť poskytnúť deťom taký rámec, v ktorom sa vedia čo najlepšie a najprirodzenejšie rozvýjať po všetkých stránkach. Preto by som si veľmi priala, aby mali deti v Prešove možnosť vybrať si školu, ktorá sa hodí ich potrebám a povahe.”

Marína Belejkaničová /učiteľka pôvodom z Prešova s medzinárodnou praxou/

Alternatívne metódy vo vyučovaní sú obohacujúce pre celú spoločnosť. Každá vyspelá krajina využíva možnosti, v ktorých deti môžu naplno využiť svoj potenciál. Práve metóda Márie Montessori je jednou z natradičnejších a osvedčených alternatívnych metód v edukácii detí rozšírená po celom svete. Prináša im veľmi veľa pozitív. Uprednostňuje individuálny prístup k deťom, tým že každé dieťa je jedinečná osobnosť. Formuje sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, čo sa naplno odzrkadlí v dospelosti.

Som rodáčka z Prešova, matka 3 detí. Vďaka manželovej práci vedca som obcestovala kus sveta – Island, USA (New York a Washington DC). Sama som pracovala ako učiteľka v zahraničí, či už na základnej alebo materskej škole, kde sme uplatňovali Reggio Emilio alebo Montessori metódy. Ako pedagóga ma to veľmi obohatilo. Alternatívne metódy sú dôležitou súčasťou a hnacou silou edukačného procesu v týchto krajinách. Momentálne pracujem ako učiteľ V Britskej medzinárodnej škole v Bratislave, kde sa tiež snažíme nájsť prepojenie tradičného a alternatívneho školstva.  

V Montessori vidím veľa výhod nielen ako učiteľ, ale aj ako rodič 3 synov. Chcem, aby moje deti mali pozitívny prístup k učeniu, aby mali vzťah k prírode a vážili si ju, aby poznali svoje silne stránky a budovali na nich, nielen sa slobodne rozhodovali, ale zároveň preberali zodpovednosť za svoje činy. Prešov by v takýchto aktivitách určite nemal zaostávať. Každý takýto počin môže pritiahnuť mladú roztratenú generáciu Prešovčanov vo svete späť. 

Júlia Labudová/ riaditeľka bábkového divadla Babadlo v Prešove/

“Roky pracujem v oblasti, kde základom našej tvorby je tvorba pre deti od 3 do 12 rokov. Prešov ako tretie najväčšie mesto na Slovensku absentuje vo veľkej miere alternatívne vzdelávanie . Zmena školského systému je nevyhnutná vzhľadom k vývoju doby a potrebám detí. Veľmi podporujem myšlienku pokračovania kontinuálneho vzdelávania  alternatívnou formou  pre deti na základnej škole s metódou Montessori.  Záujem o toto vzdelávanie je čím ďalej väčší a bola by chyba tento dopyt ignorovať.”

Andrea Lališová /učiteľka ZŠ s 3 ročnou praxou na Montessori základnej škole/

“V montessori škole je na všetko čas: čas na rozhovor, čas na skúmanie do hĺbky, čas na učenie (každý ho potrebuje v inej dĺžke), čas na riešenie konfliktov, čas byť prítomný tu a teraz.  Učenie prebieha bez zbytočných stresov z písomiek a skúšaní. Vzdelávanie je pre žiakov, ako aj učiteľov príjemným zážitkom a obohatením.
Učiteľ žiaka sprevádza jeho vlastným učením a dáva mu konštruktívnu spätnú väzbu na jeho vzdelávanie a správanie namiesto známky.
Žiaci majú možnosť zažívať svoj vlastný osobnostný rast, učia sa kriticky myslieť, vyjadrovať svoj názor, myslieť v súvislostiach, rešpektovať svoje okolie. “

Mgr. Martin Kuruc, PhD. /pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave/

” Tak vysoký podiel detí, ktoré prežívajú v prostredí školy vlastnú nekompetentnosť a nesamostatnosť je extrémne výrazný. Na základe týchto výsledkov považujeme za potrebné aby sa súćasný systém vzdelávania minimálne inšpiroval v alternatívnych prístupoch a osobne preferujem prístup Márie Montessori.” Viac o tomto výskume sa dozviete TU.

Kristína Medvecká Heretiková /herečka/

“Montessori základka v Prešove? Konečne. Áno, áno, áno! Veľmi podporujem túto pedagogiku hlavne pre pozoruhodný a kreatívny prístup ku vzdelávaniu. Myslím, že učiť sa niečo nové a porozumieť spojitostiam by deti malo hlavne zaujímať a baviť, aby boli zvedavé na učivo samy od seba. Ak toto škola dokáže v deťoch vyvolať, presahuje naše klasické očakávania, ale tak by to vlastne malo byť, či? 
Deti by sa nemali v škole báť vyjadriť akými jedinečnými sú a mali by mať priestor to zistiť, na čo sa pri alternatívnom vzdelávaní kladie dôraz. V Prešove už máme Montessori škôlky, ale možnosť vzdelávať sa touto metódou by mali mať aj staršie deti… a pre mesto by bola takáto škola rozhodne plusom.”

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA /neuropsycholog/

“Pomôž mi, aby som to dokázal sám. Slogan, ktorý presne vystihuje Montessori pedagogiku a najmä jej neurovedné princípy týkajúce sa rozvoja detského mozgu. Akonáhle má dieťa priestor na vlastný sebarozvoj a učiteľ nie je animátor voľného času, či hodnotiteľ procesu, ale skôr facilitátor a pozorovateľ, tak v danom momente má dieťa omnoho väčší priestor na využitie svojho potenciálu. Vzhľadom na to, že som viedol prednášky pre učiteľov z viac než 20 národností zamerané práve na reflexiu neurovedných princípov Montessori pedagogiky a sám som absolvoval prednáškové turné po Mexiku počas ktorého som navštívil množstvo škôl a škôlok zameraných na uplatnenie Montessori princípov, konštatujem, že ak chceme udržať tempo so zahraničným štýlom vzdelávania, je viac než nevyhnutné podporiť vznik nových škôl a škôlok vychádzajúcich z overených vedeckých princípov. “

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA – Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než desiatimi rokmi. Už počas vysokej školy napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Ako dobrovoľník pôsobil napríklad na detskej onkológii a tiež v organizácii UNICEF. Svojimi prednáškami sa aktívne zapájal aj do projektu Školy pre Afriku. V roku 2015 bol vybraný medzi TOP 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri štúdiu podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti vzdelávania. Vyškolil niekoľko tisíc ľudí z viac než 25 národností. V súčasnosti zastrešuje významné programy neurovied a neuropsychológie v Mexiku, Španielsku a v Afrike. Ako odborníka ho veľmi často oslovujú popredné slovenské a zahraničné médiá. V súčasnosti prednáša na dvoch slovenských vysokých školách. Je odborným garantom pravidelnej rubriky v Rádiu Slovensko s názvom: Dr. Krause – Záhady mysle. Je odborným garantom online seriálu Televízie Markíza ­ s názvom Spoznaj myseľ s Dr. Krause. Počas pandémie COVID-19 bol súčasťou odborného konzília predsedu vlády SR. Napriek mnohým pracovným úspechom je však Robert najmä človekom, pre ktorého je dôležitá rodina, zdravie, šport, rozvoj a vzťahy.

Rastislav Geschwandtner /zakladateľ TEDx Bratislava, kouč, tlmočník a autor/

“Bolo úžasné vidieť, ako deti dokážu v tomto prostredí samostatne a sústredene pracovať. Spôsob práce v Montessori škole podnecoval zvedavosť a záujem detí a zároveň im umožňovalo individuálne sa rozvíjať. Zapísať dcéru do Montessori školy považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v živote a takúto skúsenosť by som doprial všetkým deťom a rodičom po celom Slovensku.”

Ak Vás zaujímajú autentické názory rodiča, ktorý už má dieťa v montessori základnej škole, pozrite si rozhovor o.z. MONTE PLUS s Rasťom Geschwandtnerom:

Diána Marosz /učiteľka hudby a blogerka/

“Verím, že pedagogický odkaz Márie Montessori, založený na intelektuálnom, emocionálnom a morálnom princípe rozvoja dieťaťa je aktuálny aj dnes. Tu a teraz aj v Prešove. Domnievam sa, že teraz je správny čas urobiť výhybku zo zabehaného masového vzdelávania smerom k inovatívnym, ale funkčným pedagogickým konceptom. Netreba sa báť Montessori pedagogiky, verím, že si nájde široký okruh priaznivcov a prívržencov aj u vás.”

Gabriela Futová /autorka detských kníh/

“Vašu myšlienku založiť v Prešove Montessori školu veľmi rada podporím. Rada by som videla túto pedagogiku fungovať v reálnom svete. Najviac ma na nej oslovila myšlienka, že deti majú byť dospelými vnímané ako partneri, pretože presne tak to vnímam aj ja.”

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD. /vysokoškolská pedagogička, aktuálne: odborný referent BBSK/

Alternatívnej pedagogickej koncepcii M. Montessori a jej implementácii do materských a základných škôl na Slovensku sa venujem intenzívne 20 rokov, jednak to bolo v pozícii vysokoškolského pedagóga a jednak aj ako lektora. Pre podporu šírenia myšlienok tejto koncepcie som vytvorila množstvo publikačných výstupov, niektoré z nich majú aj charakter vedecko-výskumných aktivít, organizovala som a viedla viacero odborných seminárov a prednášok pre odbornú verejnosť a v nie poslednom rade som venovala značnú pozornosť aj lektorskej činnosti. Ako jedna z mála garantov mám akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ v Slovenskej republike, ktorý je zameraný na uplatňovanie prvkov alternatívnej pedagogickej koncepcie M. Montessori v podmienkach bežných škôl.
Považujem ju za najlepšie prepracovanú alternatívnu pedagogickú koncepciu, ktorá ako jedna z mála koncepcií je založená na serióznom vedeckom základe. Maria Montessori vychádzala z dôvery vo vlastné sily detí, v ich vnútorný rozvojový potenciál a vôli sa rozvíjať, stávať sa dospelým. V jej pedagogickej koncepcii sú preto deti menej vedené, ale viac podporované zo strany pedagógov v tom, aby mohli rásť do spoločnosti s využitím vnútorných síl ich vlastného potenciálu, nájdením svojej vlastnej cesty a stávať sa tak inteligentnými, výkonu schopnými, spolupracujúcimi a ochotnými ľuďmi s primeraným sebavedomím. Vzdelávanie v tomto systéme nie je chápané len ako príprava na školu, ale skôr ako príprava na život.  Spomínaná koncepcia ma inšpirovala svojím dôsledne prepracovaným didaktickým materiálom,ktorý na prvý pohľad svojou jednoduchosťou, no zároveň úžasnou prepracovanosťou pozýva deti k objavovaniu neznámeho, podnecuje ich fantáziu, rozvíja ich pozorovacie schopnosti a prebúdza cit pre krásu a kvalitu.
Jej koncepcia je vhodná pre všetky deti, aj tie, ktoré si vyžadujú špecifický prístup, ale aj pre deti mimoriadne nadané. Celý koncept je prepojený s reálnym životom a kultivuje komplexne celú osobnosť jedinca.”

Jana Barillová /učiteľka, spisovateľka/

Jana Barillová je povolaním učiteľka na prvom stupni základnej školy. Svoju prácu vykonáva už 26 rokov. Okrem toho je aj matka a spisovateľka. Píše poéziu pre deti, doposiaľ vydala štyri knihy.

“Alternatívne spôsoby výučby mi nie sú neznáme, keďže som sa im venovala vo svojej diplomovej práci a ďalej som túto problematiku rozoberala vo svojich atestáciách. Mám rada túto tému a samozrejme ju rada aj využívam počas svojej praxe. Zo všetkých alternatívnych foriem, či to už bola Steinerova Waldosrfská škola, Daltonská škola alebo Freinetovská mi počas celej doby bola najbližšia škola talianskej lekárky Márie Montessori. Jej názory a metódy boli úplne skvelé a vedela by som si predstaviť v takej škole aj pracovať.”

Chcete sa pridať k nám? Môžete tak urobiť TU.