PODPORA ZVF

Projekt “Zelená generácia – je to v našich rukách” je iniciatívou, ktorá sa zameriava na výchovu a vzdelávanie žiakov SZŠ Montessori cesta v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti. Sústredí sa na integráciu základných princípov ochrany životného prostredia a systémového prístupu k ekosystémom do vzdelávacieho procesu prostredníctvom interaktívneho učenia a využitia špeciálne navrhnutých pomôcok. Cieľom projektu bolo a naďalej je nielen poskytnúť žiakom znalosti o živote na Zemi, o faune i flóre, ale aj podnecovať ich zvedavosť, fantáziu a záujem o skúmanie.

Vďaka podpore Zeleného vzdelávacieho fondu, sme mohli zakúpiť značné množstvo nových pomôcok a edukačných materiálov, ktoré sme predstavili žiakom. Nove materiály sme využívali v rámci vyučovania ale aj mimo neho – na výpravách a exkurziách v našom okolí.

Ďakujeme za možnosť rozširovať obzory našich žiakov prostredníctvom inovatívnych pedagogických prvkov. Máme za to, že práve súčasná generácia mladých ľudí, bude čeliť intenzívnejším výzvam v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia a preto je kľúčové, poskytnúť im už v začiatkoch čo najrozmanitejšie vedomostí a skúseností, ktoré budú formovať ich život a pôsobenie na našej zemi.