Čo o nás povedali rodičia

„Ešte pred nástupom nášho syna do škôlky, sme sa zaujímali o metódu M. Montessori a snažili sme sa aj v domácom prostredí aplikovať jej princípy. Z nášho dieťaťa sa aj vďaka tomuto prístupu stáva samostatná osobnosť, ktorá sa s radosťou a nekonečnou detskou zvedavosťou neustále učí niečo nové. Pri výbere škôlky sme sa preto zamerali na tie, ktoré využívajú tento prístup. Našu škôlku sme si zvolili aj kvôli ľudskému, pozitívnemu, trpezlivému a podporujúcemu správaniu p. Fudalyovej, ktoré nám aj nášmu synovi pomohlo zvládnuť ťažké obdobie adaptácie. Vďaka nej a všetkým zamestnancom, chodí náš syn do škôlky s radosťou. Prostredie v škôlke podporuje samostatnosť detí, je podnetné a príjemné. Deti majú dostatočný priestor skúmať, učiť sa, rozvíjať, hrať sa a keďže trávia aj veľa času prieskumom vonkajšieho prostredia, tak aj vybehať a vyskákať. Ale najdôležitejšie je, že náš syn je v škôlke spokojný a šťastný.“

Klaudia a Tomáš Bandurovci

„Montessori škôlku navštevuje moja dcéra od septembra roku 2020. A prečo sme sa rozhodli pravé pre toto zariadenie? Na základe veľmi pozitívnych recenzií od našej známej, ktorej obidve dcéry spomínanú škôlku navštevovali/navštevujú. Po pol roku musím povedať, že nepreháňala. Dcéra škôlku zbožňuje, pani učiteľky sú jej druhé mamy a spolužiakov si nevie vynachváliť. Všetci sú tam-od vyučujúcich, cez rodičov a deti, až po kuchárky a upratovačky ako jedna veľká rodina. Také malé spoločenstvo ľudskosti, spolupatričnosti, vzájomnej opory či úžasnej empatie, nevynímajúc kvalitný edukačný rozmer zo strany pedagógov. Bolo by užasne, a dovolím si tvrdiť, ba priam nevyhnutne, aby táto škôlka mala nasledovníka, ktorý by spĺňal všetky atribúty špičkového, no zároveň humánneho vzdelávania a to vo forme založenia nového, modernejšieho typu školy- Montessori školy, ktorý by bol dôstojným pokračovateľom pôvodnej myšlienky našej škôlky. Je potrebné priniesť do nášho mesta závan čerstvého vzduchu…“

Daniela Majdáková Podsedlá

“Montessori škôlku navštevovali obe naše deti a mladšia dcéra ju navštevuje naďalej. Staršiemu synovi položila základy pre bezproblémový prechod do školy. To najlepšie čo v rovine vzdelania škôlka odovzdala mojim deťom je to, že okolitý svet nielen spoznávajú, ale aj vedome „žijú“. Márii Montessori sa podarilo vystavať do detailov prepracovanú metodiku, ktorá vďaka cielenému prepájaniu všetkých zmyslov, motoriky, tela kultivuje a prirodzene rozvíja myseľ a zručnosť. Veď čo môže byť pre dieťa krajšie než matematiku „chytiť do rúk“ vďaka materiálom ako reálne geometrické tvary či počítacie perlové koráliky, keď môže vidieť a odkrokovať vzdialenosť vďaka montessori červeno modrým tyčiam, keď môže vonku na čerstvom vzduchu pozorovať celý vývojový cyklus motýľa alebo lienky, keď sa môže učiť písmená písaním vlastnými prstami do múky alebo prechádzaním prstami po predlohe s drsným povrchom. Stále žasneme ako je v tomto prístupe všetko so všetkým jednoducho a krásne poprepájané. Pre deti sa tak stáva učenie hrou. Veľkou výhodou je podľa nás aj veková rôznorodosť, vďaka ktorej deti budujú sociálne zručnosti a správanie sa voči sebe navzájom, voči starším aj mladším. Veľmi sa nám páči vnímanie úlohy učiteľa, ktorý je sprievodcom dieťaťa pri jeho spoznávaní sveta. Celý pedagogický kolektív sa naďalej vzdeláva, nestagnuje, absolvuje kurzy efektívnej komunikácie, a to sa odráža aj na spôsobe, akým sa stanovujú deťom hranice, pravidlá a aj riešenie konfliktov medzi deťmi. Boli by sme radi, a pre mesto Prešov by to bola obrovská výhra, keby sa tento koncept ďalej pretavil aj do podoby základnej školy. Pôvodná myšlienka má síce už vyše 100 rokov, ale pre dnešnú pretechnizovanú dobu je podľa nás veľmi žiadúca. Umožňuje deťom naozaj a naplno vnímať okolitý svet, myslieť samostatne a „out of box“. 

Ivo a Júlia Markovičovci

“Naša dcérka nastúpila do Montessori škôlky ako 2,5 ročná a prebehlo to bez komplikácií. Bude to asi tým, že montessori pedagogika si zakladá na rešpektujúcom prístupe k deťom. Rozvíja ich vnútorné motivácie, netlačí, dá im na rozvoj dostatok času. Tiež nás oslovilo, že v skupine sú deti rôzneho veku. Deti sa tak učia pomáhať mladším a naopak starší inšpirujú tých mladších. Prirodzene sa tak učia tolerancii a citlivejšiemu vnímaniu. S tímom pani učiteliek sme tiež veľmi spokojní. Robia svoju prácu s trpezlivosťou a láskou a deti sa v škôlke cítia dobre. Určite by sme privítali, aby aj deti v Prešove mali možnosť pokračovať vo vzdelávaní v systéme Montessori aj ďalej, na základnej škole. Takáto možnosť v Prešove, žiaľ zatiaľ chýba. “

Katarína Hudáková Ilkovičová, Martin Hudák

„Môj syn navštevuje škôlku od školského roka 2020/2021. Začal ako štvorročný, aj to s adaptačnými problémami. S úžasným prístupom a pochopením jeho individuality sme to zvládli a do škôlky chodí veľmi rád. Keďže Montessori prístup rešpektuje dieťa ako osobnosť, neviem si predstaviť, ako by to zvládol v inej škôlke. Práve vzhľadom na jeho povahu a jedinečnosť hľadám pre neho aj školu s podobnou možnosťou rastu. Preto ak by vznikla škola ako pokračovanie škôlky, umožnilo by to mnohým deťom vzdelávať sa ich tempom, v známom prostredí, s ohľadom na záujmy a senzitívne obdobia a najmä bez stresu. Aj v mojom okolí poznám viacero rodín, ktoré hľadajú pre svoje deti  podobný typ školy, ktorý na východnom Slovensku veľmi absentuje.“

Zuzana Šimoňáková

„So škôlkou Montessori cesta mám už niekoľko ročné skúsenosti, chodia tam obe moje deti – 4 a 6 ročné. Môžem povedať, že som s prístupom v škôlke veľmi spokojná. Od začiatku sa mojím deťom dostalo rešpektujúceho prístupu od p. učiteliek, ktoré pod odborným vedením p. Marty Fudalyovej pomohli mojím deťom s tak veľkou životnou zmenou akou nástup do škôlky je. Kvalitu Montessori vzdelávania vidím na svojich deťoch aj v tom, že pravidlá, ktoré v škôlke majú, vychádzajú z reálneho života a môžu a vedia ich aplikovať aj mimo škôlky. Pravidlá dobre poznajú a učia sa ich prirodzene dodržiavať už v takom veku. Vidno, že poznajú ich dôležitosť a rozumejú im vďaka prístupu učiteliek.

Zároveň okrem toho, že Montessori prístup v tejto škôlke je o rozvíjaní potenciálu dieťaťa do maximálnej možnej miery, deti sa tu okrem vedomostí prirodzene učia aj sociálne zručnosti, ktoré im dávajú zmysel a ktorým rozumejú a teda ich budú používať aj v budúcnosti. Na to sa dáva vo škôlke veľký dôraz, čo sa mi veľmi páči. V škôlke sa venuje čas aj vysvetľovaniu slušného správania či riešeniu konfliktov. A na mojich deťoch vidno ako pekne vedia medzi sebou komunikovať aj mimo škôlky a vedia sa dohodnúť a často zvládnu riešiť konflitky aj sami. A to je veľmi dobrý základ do života, ktorú im dal aj tento Montessori prístup. Veľmi by som bola rada, ak by bolo možné prirodzene pokračovať v podobnom štýle vzdelávania aj na základnej škole.“

Štefánia Kiseľová

„To, že naša dcéra Johanka navštevovala škôlku, ktorú zriaďuje OZ Montessori cesta bolo veľmi dobrým rozhodnutím. Dcéra sa tam naučila všetky zručnosti, ktoré potrebuje teraz pri štúdiu na 1. stupni ZŠ. Okrem vedomostí z oblasti matematiky a jazyka, si zlepšila svoje sociálne zručnosti, naučila sa komunikovať bez obáv svoje potreby, získala dobrý štart pre rozvíjanie svojej osobnosti a naučila sa mať rada svet okolo seba. A za to vďačíme láskavému a individuálnemu prístupu, ktorý sa v tejto škôlke uplatňuje.“

Marcela Béréšová