Prijímanie žiakov pre školský rok 2022/23

V šk. roku 2022/23 otvorí SZŠ Leonardo 1.-6. ročník základnej školy, pričom bude v nasledujúcich rokoch plnoorganizovaná a bude poskytovať vzdelávanie až do 9. ročníka.

 1. trojročie budú tvoriť žiaci 1. – 3. ročníka
 2. trojročie budú tvoriť žiaci 4. – 6. ročníka.

Do každého z ročníkov prijmeme maximálne 13 žiakov.

Prihlášku je možné vyplniť prostredníctvom portálu EduPage: TU

Na základe tejto prihlášky Vás budeme kontaktovať s termínom zápisu. Zápis bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch SMŠ Montessori cesta v termíne od 1.4. do 30.4. 2022. Zápisu sa zúčastní dieťa s jedným zákonným zástupcom. Stretnutie bude trvať približne 30 minút.

Zápisné je spoplatnené sumou 180€ a je potrebné ho uhradiť po obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka. T.j. zápisné platia zákonní zástupcovia žiakov, ktorí potvrdia svoj nástup do SZŠ Leonardo od septembra 2022.

Poplatky:

Príspevok na školu:

 • 220€ mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

Z príspevku na školu sa hradia:

 • všetky učebné pomôcky, montessori didaktický materiál, pracovné listy, knihy a učebnice
 • zošity potrebné k výuke
 • pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, pracovné vyučovanie a techniku, ktoré sú súčasťou vybavenia SZŠ Montessori cesta
 • popoludňajšie záujmové aktivity organizované školou (zahŕňa prístup do hrnčiarskej dielne, pracovného kútika, relaxačnej miestnosti, knižnice a pod.)
 • školský klub detí

Z príspevku na školu sa nehradia:

 • obedy a strava počas dňa
 • kurzy korčuľovania, lyžovania, školy v prírode, či pobytové akcie
 • vstupné na samostatné podujatia mimo areálu SZŠ Leonardo
Sídlo SZŠ Leonardo: Budovateľská 59, Prešov